9 ม.ค. 2023 เวลา 10:05
เป็นเชื้อแบคทีเรียกลุ่มหนึ่ง ที่ก่อโรคได้ในคน เป็นแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ ไม่มีผนังเซลล์ ซึ่งทำให้เชื้อนี้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะบางกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อผนังเซลล์ เช่น กลุ่มเพนนิซิลลิน เป็นต้น... ดูเพิ่มเติม
9
โฆษณา