ส่วนตัวผม แนะนำว่า
1. ช่วงเริ่มต้นวิ่ง pace (เวลาที่ใช้ในการวิ่ง เพื่อทำระยะให้ได้ 1 km.) จะยังไม่นิ่ง ถ้าเรามีเวลาจำกัด ก็กำหนดเวลา แต่ถ้ามีเวลามาก เช่นวันหยุด ก็กำหนดเป็นระยะทาง
2. พอวิ่งได้ pace คงที่ ไม่แกว่งมาก ตัวเลขทั้งคู่นี้ มันจะคำนวณหากันได้ละ แต่ที่นิยมคือกำหนดเป็นระยะทาง เพราะเป็นตัวเลขที่ใช้ในการกำหนดกิจกรรมการวิ่ง เช่น ฟันรัน,มินิ,ฮาล์ฟ พวกนั้นครับ 🙂
แสดงความคิดเห็นของคุณ...