วิ่ง
  • 137
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 36
    สมาชิก
การเคลื่อนที่บนพื้นดินของมนุษย์หรือสัตว์ที่ใช้เท้าเคลื่อนที่อย่างฉับไว