ส่วนตัว ดูระยะทาง ครับ
เวลา บางครั้งเรา หยุดอยู่กับที่ได้
หรือ แวะทำอะไร
แสดงความคิดเห็นของคุณ...