17 ม.ค. 2023 เวลา 01:51 • กีฬา

#นักวิ่งมาราธอน (Marathon Runner) ควร #ฝึกจิตใจ อย่างไร?

🏃 ตอนนี้แอดมินกำลังเข้าร่วมโครงการ #วิทยาศาสตร์การกีฬากับการวิ่ง (Sports Science for Running) ของ @วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
💗 #หัวข้อ หนึ่งที่แอดมินอยากจะสรุปให้ฟังในวันนี้ คือ "จิตวิทยากับการวิ่ง (Psychology of Running)" ซึ่งบรรยายโดย อ.ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม อ.ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
1️⃣ วิธีการฝึกจิตใจสำหรับนักวิ่งมาราธอน มีทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้
1.1 ทัศนคติที่มีต่อการวิ่งมาราธอน (Mindset)
1.2 การวิ่งมาราธอนต้องผ่อนคลาย และไม่เกร็ง (Relaxed runners)
1.3 ควรตั้งเป้าหมายในการวิ่งมาราธอนอย่างถูกต้อง (Goal setting)
1.4 การวิ่งมาราธอนต้องอยู่กับปัจจุบัน (Stay here and now)
2️⃣ การพูดกับตัวเองในทางบวก (Positive self-talk) เช่น วิ่งให้จบ / วิ่งต่อไป / วิ่งเต็มที่ เป็นต้น มีประโยชน์ต่างๆ กับนักวิ่งมาราธอน ดังนี้
2.1 ช่วยให้วิ่งได้ดีขึ้น
2.2 มีแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้น
2.3 เกิดความมั่นใจมากขึ้น
2.4 เหมือนได้รับกำลังใจ
3️⃣ นักวิ่งมาราธอนต้องรู้ตัวตลอดว่า กล้ามเนื้อที่ไม่จำเป็นของเรากำลังเกร็งอยู่หรือไม่? และพยายามผ่อนคลายให้ได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่างๆ กับนักวิ่งมาราธอน ดังนี้
3.1 ช่วยให้วิ่งได้อย่างลื่นไหล (Flow state)
3.2 ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการวิ่ง
3.3 ทำให้การวิ่งสบายขึ้น
4️⃣ การตั้งเป้าหมายในการวิ่งมาราธอน จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิ่งมาราธอนเพิ่มขึ้น ได้แก่
4.1 เป้าหมายนั้นต้องไม่ง่ายหรือยากเกินไป
4.2 เป้าหมายนั้นต้องมีความหมาย (Meaningful goals) เช่น สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น ไม่ได้วิ่งเพื่อเงินรางวัลหรือเหรียญรางวัลเพียงอย่างเดียว
4.3 เป้าหมายนั้นต้องชัดเจน เช่น มีแผนการฝึกซ้อม
4.4 เป้าหมายนั้นต้องมีระยะเวลาที่ทำให้สำเร็จ
4.5 เป้าหมายนั้นไม่จำเป็นต้องมีเยอะ แต่ควรมีโอกาสที่ทำได้จริง
5️⃣ การรับรู้หรือรู้สึกถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวในขณะวิ่ง เช่น รู้สึกถึงสายลมที่สัมผัสผิวหนัง / รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของขาในแต่ละก้าว / ได้ยินเสียงของนก / ได้ยินเสียงของคนพูดคุยกัน / ฟังเพลง จะมีประโยชน์ต่างๆ กับนักวิ่งมาราธอน ดังนี้
5.1 ช่วยให้วิ่งได้อย่างต่อเนื่องจนจบการแข่งขัน
5.2 ทำให้ไม่จินตนาการถึงความรู้สึกด้านลบที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะวิ่ง เช่น แย่แล้ว / ไม่ไหวแล้ว / หยุดเถอะ
5.3 ช่วยลดความวิตกกังวลในขณะวิ่ง
6️⃣ ข้อคิดสุดท้าย คือ
"จงมีความสุขกับความพยายาม
เพราะทุกครั้งที่เราพยายาม
นั่นแหละคือ การได้รางวัลจากความพยายามนั้น"
📚 ตอนนี้แอดมินมี #คอร์สกายภาพบำบัดออนไลน์ ให้ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังนี้
1️⃣ สำหรับนักกายภาพบำบัด ▶️ https://bit.ly/3z2X64Y
2️⃣ สำหรับบุคคลทั่วไป ▶️ https://bit.ly/3CWb5KS
กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬาโดย Sahavate
Line OpenChat: Sahavate (https://bit.ly/3jQG5Eb)
โฆษณา