22 ม.ค. 2023 เวลา 03:18 • ความคิดเห็น
หลายคนเป็นโรคประสาทแต่ไม่รู้ตัว คนปกติมีสามัญสำนึกรู้ดีชั่ว จะไม่ทำแบบนี้ เพราะมีสติที่จะรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมีประโยชน์หรือไม่
โฆษณา