หลายคนเป็นโรคประสาทแต่ไม่รู้ตัว คนปกติมีสามัญสำนึกรู้ดีชั่ว จะไม่ทำแบบนี้ เพราะมีสติที่จะรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมีประโยชน์หรือไม่
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา