โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL
ปัญหาพื้นฐานขององค์กรคือ ทีมงานขาดศรัทธา ไม่เข้าใจกัน
เมื่อขาดศรัทธา ก็ไม่ไว้ใจกัน หวาดระแวง ไม่ยอมรับกัน
การสื่อสารก็ไม่ไปในแนวเดียวกัน
การทำงานก็ไม่เป็นทีม ขาดการมีส่วนร่วม ไม่เกื้อกูลกัน
ไม่สอดคล้องกัน ไม่เป็นเอกภาพ ทีมงานก็ขาดความเข้มแข็ง
แล้วเราจะสร้างศรัทธาขึ้นมาได้อย่างไร
การสร้างศรัทธาต้องตั้งอยู่บนฐานคิด ทฤษฎีตัวตน Self Theory ที่ว่า
มนุษย์คือชีวิต มีความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนตัวตนที่ต้องการคุณค่า
การเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนำไปสู่การเปิดใจกว้างรับฟัง
การฟังโดยให้อีกฝ่ายเป็นศูนย์กลางจะสะท้อนถึงการให้คุณค่า
การเห็นคุณค่าในความแตกต่างคือ รากฐานสำคัญของศรัทธา
เพราะ “ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน”
ดังนั้น เมื่อมีความไม่เข้าใจกัน สิ่งแรกที่ต้องทำคือการฟัง มิใช่พูด
และการฟังที่จะนำไปสู่ศรัทธา ท่านต้องฟังอย่างมีอารมณ์ร่วม
นั่นคือ ไม่ว่าอีกฝ่ายเขาจะพูดอะไร ท่านต้องพูดตามในสิ่งที่เขาพูด
ไม่ว่าเขาจะพูดอะไร ท่านต้องสะท้อนถึงความหมายในสิ่งที่เขาพูด
และไม่ว่าเขาจะระบายความรู้สึกอย่างไร ท่านต้องสะท้อนรู้สึกอย่างนั้นได้ด้วย
นั่นคือ ท่านต้องเข้าไปนั่งอยู่ในใจอีกฝ่าย
ทำตัวราวกับว่าท่านเป็นคนๆ นั้น
ภาวะนี้เท่านั้นที่จะปลดล็อคภายใน
เพื่อสร้างความเข้าใจและศรัทธา
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานที่เข้มแข็ง
ให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกันได้อย่างมีเอกภาพ หนึ่งเดียว
ทฤษฎีตัวตน Self Theory ศาสตร์แห่งศรัทธา
Hipot การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation
4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน
#ศรัทธา #ศักยภาพ #ความเข้าใจ #การทำงานเป็นทีม #การมีส่วนร่วม #ความเข้มแข็งขององค์กร #ภาวะผู้นำ #การเปลี่ยนแปลง #การสร้างองค์กรให้สอดคล้อง #ทฤษฎีตัวตน #Self Theory #ตัวตน
#คุณค่ามนุษย์ #การเห็นคุณค่าในความแตกต่าง #การเปิดใจกว้างรับฟัง #รากฐานของศรัทธา #อารมณ์ร่วม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   5 ที่เที่ยวสุดโรแมนติก ริมอ่าว Sydney Harbour “Sydney ซิดนีย์” หนึ่งในเมืองในฝันของนักเดินทางเมื่อมา ออสเตรเลีย เป็นเมืองที่รวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วโลก ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสีสัน ความตระการตา และจุดที่เป็นไฮไลท์ของเมืองนี้เลยก็คือ Sydney Harbour หรืออ่าวซิดนีย์ ที่รอบริมอ่าวเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ตึกสูงใหญ่มากๆมาย
   กรุงศรีจัดพอร์ตครบ 3 กองทุนเด็ด ตอบทุกเป้าหมายผลตอบแทน KF1MILD, KF1MEAN, KF1MAX ครั้งแรกกับการรวมพลังกรุงศรีกรุ๊ปเพื่อวางกลยุทธ์ และคัดสุดยอดกองทุนครบทั้งตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลก สินทรัพย์ทางเลือก มาจัดสัดส่วนให้คุณเลือกได้ 3 กองทุน ตามเป้าหมายผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง พร้อมปรับพอร์ตเชิงรุกตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงบนกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น 🟡 KF1MILD สำหรับผู้ที่รับความผันผวนได้ค่อนข้างตํ่า ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ กองทุนลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักและเพิ่มการลงทุนในหุ้น และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี 🟡 KF1MEAN สำหรับผู้ที่รับความผันผวนได้ปานกลาง โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ในระดับที่ใกล้เคียงกับส่วนที่ลงทุนในหุ้นรวมกับสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง 🟡 KF1MAX สำหรับผู้ที่รับความผันผวนได้สูง ต้องการผลตอบแทนสูงสุด กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นเพื่อเน้นสร้างการเติบโต แต่ยังคงสัดส่วนในตราสารหนี้เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง 📣 KF1 ทั้ง 3 กองทุน เสนอขายครั้งแรก 13 –20 กุมภาพันธ์ 2566 👉 ดูข้อมูลกองทุน คลิก http://bit.ly/3j8cisY สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 026575757 📱 ลงทุนง่ายๆ ผ่าน @ccess mobile application App store https://apple.co/2KvuIzu Google play http://bit.ly/2OT6rYt กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน #KrungsriTheOne #KF1 #KF1MILD #KF1MEAN #KF1MAX #กองทุนกรุงศรี
   ด่วน โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ ยุบสภาแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะกำหนดวันเลือกตั้งในช่วงระยะเวลา 45-60 วัน หลังจากนี้
   สาธารณสุขไม่พบรังสีซีเซียม-137 ในร่างกายคนงานโรงถลุงเหล็กทั้ง 70 คน หลังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จ.ปราจีนบุรี รายงานผลตรวจร่างกายคนงานโรงถลุงเหล็กที่หลอมวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ "ไม่พบรังสีในร่างกาย" แต่ยังให้ติดตามตรวจเลือดต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังในระยะยาว
   ดูทั้งหมด