30 ม.ค. 2023 เวลา 11:02 • ความคิดเห็น
คือสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือทับถม กลั่นแกล้ง เป็นสังคมที่พร้อมจะให้โอกาส และสนับสนุนคนที่ดี และพร้อมจะให้อภัยกับความผิดพลาด ที่เกิดขึ้น
โฆษณา