ตามนั้น ถ้าการเฆี่ยนตีชีวิตหมายถึงความทะยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุด หมดสิ้นความทะยานอยาก ทุกอย่างก็แค่เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บและตายในสังสารวัฎนี้ก็เท่านั้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา