อะไรเอ่ย ขนาดเท่ากำปั้น ทำงานทุกวัน หยุดเมื่อไร เหลือแต่ชื่อเมื่อนั้น

โฆษณา