28 มี.ค. 2023 เวลา 11:04 • ความคิดเห็น
เมื่อรู้ว่า ตัวเองต้องเป็นที่พึ่งหลักให้กับคนอื่น
หรือ สูญเสียทุกสิ่งจนเหลือแค่สิ่งเดียวที่ต้องรักษาไว้
หรือรู้สึกว่า การภักดีต่อองค์กรไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น
เพราะความก้าวหน้าคือ ความรุ่งเรืองมั่งคั่ง
ไม่ใช่ความดีที่มีแต่ให้ แต่ไม่เคยได้รับกลับมา
หรือรู้สึกว่า คนที่เริ่มต้นมาพร้อมกันนั้นก้าวหน้ากว่าตัวเอง
โฆษณา