ปราชญ์เมิ่งจื่อ กล่าวว่า
เมื่อกระทำสิ่งใดแล้วไม่อาจบรรลุผล
ให้ย้อนทบทวนตนเองก่อน
เมื่อตนเองเที่ยงตรงแล้ว
ผู้คนทั่วหล้าก็จะยอมรับเอง
.
เรื่องราวทั้งหลาย เมื่อไม่สมหวังดังใจ
แทนที่จะตีโพยตีพายโทษกล่าวคนอื่น
เราควรย้อนกลับมาทบทวนตนเอง
ค้นหาปัญหา ข้อผิดพลาดจากตัวเรา
เมื่อพบว่ามีสิ่งใดที่บกพร่องไป
สิ่งใดผิดต่อคุณธรรมอันพึงมี
สิ่งใดยึดมั่นถือมั่นเกินไป
สิ่งใดที่เราทำ เราหวังโดยไม่สอดคล้อง
ต่อเหตุปัจจัย และความเป็นจริง
ก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
เมื่อนั้นเรื่องราวทั้งหลายก็จะง่ายขึ้น
สิ่งสำคัญคือคนที่รู้จักทบทวนตัวเอง
โดยไม่เอาแต่ตำหนิว่าคนอื่น หรือต่อว่าตัวเอง
จะเป็นคนที่รู้จักใช้เหตุผล มีสติในการทำสิ่งต่างๆ
รู้จักจัดแบ่งเรื่องราวหนัก เบา ก่อน หลัง
และอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างเป็นมิตร
ภาพ ที่มา
คนเช่นนี้ ก็จะมีแต่คนยอมรับ อยากทำงานด้วย
อยากรับคลื่นแห่งความเป็นมิตร
แม้เรื่องราวยังไม่ประสบความสำเร็จ
แต่ในความเป็นคนของเราก็สำเร็จไปก่อนแล้ว
.
ยิงธนูไม่เข้าเป้า ไม่อาจโทษเป้า
แต่ต้องหาความผิดพลาดจากคนยิง
.
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 : 𝐵𝑜𝑑𝘩𝑖𝑠𝑎𝑡 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡
#บันทึกของชุ้น
#เมื่อฝันเดินทาง
#บทแก่งฝัน
#MindAttitude

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
102 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา