หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ในการคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าไว้อย่างดีทีเดียว
นอกจากนั้นยังมีแง่คิดที่มีความสำคัญมากต่อการเก็บออมเงิน ด้วยคำพูดที่ว่า
“หาเงินได้มาก ไม่ได้แปลว่ารวยขึ้น”
จริงตามนี้เลย การหาเงินได้มากขึ้น ก็เป็นเรื่องการหาเงินได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต แต่ไม่จำเป็นว่าสามารถออมเงิน หรือรวยขึ้นได้เลย
เพราะการหาเงิน กับการออมเงิน แม้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันก็เป็นเพียงบางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด การออมเงินผู้ออมต้องมีทักษะการออมเฉพาะตัว
พิสูจน์ได้จาก คนเงินเดือนเยอะกว่า อาจมีเงินเก็บน้อยกว่าคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า แบบนี้ก็มีให้เห็น
บางรายอาจเข้าขั้นคนที่มีรายได้สูงกว่ากลับเป็นหนี้ ในขณะที่คนที่มีรายได้แบบค่าจ้างรายวันขั้นต่ำไม่มีหนี้และมีเงินเหลือออม
ดังนั้นอย่าลืมสร้างทักษะการออมที่ดีให้มีไว้เป็นิสัยประจำกาย ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจเข้าข่ายที่กล่าวมาข้างต้นว่า หาเงินได้มากขึ้น แต่ไม่รวยขึ้น
เขียนโดย : ออม กิจวัตร
#รีวิวหนังสือ #เกมเศรษฐี #การออม #การลงทุน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา