• กิจวัตรแห่งการออม โดย ออม กิจวัตร
  savingbehavior
  • 11
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • 18
   กำลังติดตาม
  • กิจวัตรแห่งการออม สาระเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการออมเงินส่วนบุคคลให้เพิ่มพูนขึ้น
  • นักออมอิสระ
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand