มนุษย์เงินเดือน
  • 220
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 137
    สมาชิก
"มนุษย์เงินเดือน" คำที่ใช้เรียกบุคคลที่ทำการประจำและมีเงินเดือน