มนุษย์เงินเดือน
  • 288
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 138
    สมาชิก
"มนุษย์เงินเดือน" คำที่ใช้เรียกบุคคลที่ทำการประจำและมีเงินเดือน