ความคิดเห็นบนชุมชน
มนุษย์เงินเดือน
  • 349
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 151
    สมาชิก
"มนุษย์เงินเดือน" คำที่ใช้เรียกบุคคลที่ทำการประจำและมีเงินเดือน