มีบัญชีอยู่แล้ว?
มนุษย์เงินเดือน
  • 20
    โพสต์
  • 5
    คำถาม
  • 0
    ผู้ติดตาม
"มนุษย์เงินเดือน" คำที่ใช้เรียกบุคคลที่ทำการประจำและมีเงินเดือน