อยากได้ ก็ต้องทำเพิ่ม

อยากพัฒนาการเขียน ให้อ่านมากขึ้น
อยากพัฒนาวิธีคิด ให้เขียนมากขึ้น
อยากพัฒนาการเล่าเรื่อง ดูหนังให้มากขึ้น
อยากมีพลังงานมากขึ้น พักผ่อนให้มากขึ้น
อยากพัฒนาความเข้าใจ สอนเรื่องนั้นให้มากขึ้น
อยากพัฒนาเครือข่าย เป็นผู้ให้มากขึ้น
อยากสุขง่ายขึ้น ให้รู้คุณค่าของที่มีมากขึ้น
อยากเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้วางแผนมากขึ้น
อยากพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้ทดลองมากขึ้น
อยากสุขภาพดี ให้ออกกำลังกายมากขึ้น
อยากมีความสัมพันธ์ที่ดี ให้สื่อสารมากขึ้น
อยากเข้าใจผู้อื่น ให้ฟังมากขึ้น
อยากปรับการตื่นรู้ คุยกับตัวเองให้มากขึ้นอยากมีฐานะการเงินที่ดี ให้เก็บเงินมากขึ้นอยากเติบโตขึ้น ให้เรียนรู้มากขึ้น
เพราะไม่มีอะไร ได้มาฟรี
  • 6

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา