ความเหงาคือ
เป็นความรู้สึกของการไม่ได้เชื่อมต่อกับใคร ไม่มีคนรอบข้างคนไหนเลยที่เข้าใจคุณ หรือมีบทสนทนาที่มีความหมายต่อคุณจริงๆ
คุณอาจรู้สึกเหงาได้แม้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย
💟"....บางครั้งที่เราไม่อาจใช้เวลากับผู้คนที่เข้าใจเราได้ นั่นล่ะคือช่วงเวลาที่ความเหงาจะโจมตีคุณ..."💟
✅️โดยปกติอาการเหงาก็ทำให้สุขภาพจิตของคนเหงาเปราะบางตามไปด้วย
✅️ความเหงาทำให้คนป่วย โดยเฉพาะผู้คนที่มีความรู้สึกเหงาเป็นเวลานานๆ จะยิ่งเจ็บปวดจากความเศร้า ความกังวลและทำให้การนอนหลับ ร่างกายของคนเหงาก็จะป่วยตามไปด้วย
✅️ข้อมูลจาก Psychology Today
ระบุว่า ความเหงามันไปเพิ่มความเสี่ยง ทำให้คนเหงาเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ (stroke) เพิ่มความเสี่ยงหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว เสี่ยงต่อโรคอ้วน ความเหงาส่งผลให้เกิดอาการป่วยอย่างฉับพลันและป่วยเรื้อรังได้ด้วย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา