20 ก.ค. 2023 เวลา 09:26 • ข่าวรอบโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำไมชอยส์ที่ดีที่สุดในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยตอนนี้ไม่ใช่คุณเศรษฐา…?

ชอยส์ที่ดีที่สุดในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยตอนนี้ไม่ใช่ คุณอุ๊งอิ๊งค์ หรือเศรษฐา แต่เป็นอาจารย์ชัยเกษม
การแพ้ของคุณพิธาจากตำแหน่งนายกนายกรัฐมนตรี เกิดจากรัฐธรรมนูญที่จงใจทำให้เกิดวิกฤตการณ์นี้ตั้งแต่ปี 62 ตำแหน่งนายกของเพื่อไทยตอนนี้เท่ากับผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านโดยปริยาย (เพราะเรื่อง 112) เพราะจำเป็นต้องนำเสี่ยหนูเข้ามาอยู่ในคณิตศาสตร์ทางการเมือง
ในรัฐธรรมนูญฉบับมัดมือชกที่จะออกนโยบายอะไรก็ผิดไปหมด และการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีทำให้การบริหารบ้านเมืองครั้งนี้ยากมากๆ ไม่ว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไป โจทย์ของการเมืองในครั้งนี้ และเป็นมติของ 8 พรรคร่วมคือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อันเป็นฉบับที่จะสร้างกติกาที่เป็นธรรม เป็นประชาธิปไตย เป็นฉบับที่ต้องยุบหรือตัดอำนาจองค์การอิสระทั้งหลายให้เหี้ยน เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีอำนาจในการออกกฎหมายและบริหารได้จริง และให้องค์กรศาลเป็นอิสระไม่โดนครอบงำจากผู้บริหารผู้พิพากษา
ในเมื่อโจทย์เป็นการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเขียนกติกาใหม่ เพื่อไทยควรให้อ.ชัยเกษม เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อบอกประชาชนว่าเรามา ชั่วคราวนะ เรามาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฉบับที่จะรับรองสิทธิความเป็นพลเมือง เป็นฉบับที่ ถ้าคุณพิธารวมเสียงได้ 312 จาก 500 เสียงคุณพิธาได้เป็นนายกแน่นอน การเป็นรัฐบาลครั้งนี้ถ้าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเราจะยุบสภา เพื่อล้างไพ่ แล้วให้มีการเลือกตั้งที่โปร่งใสอีกครั้ง ก้าวไกลต่อให้โหวตเสร็จต้องไปเป็นฝ่ายค้านก็ต้องโหวตให้อย่างแน่นอน
นี่อาจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เพื่อไทยเจ็บน้อยที่สุดสำหรับการจับมือข้ามขั้ว ณ เวลานี้เช่นกัน...
โฆษณา