cover

นักฟิสิกส์ไส้แห้ง

the_poor_physicist
 • หนังสือ
 • การศึกษา
 • 1
 • 5
  โพสต์
 • 101
  ผู้ติดตาม
 • เพราะการเป็นนักฟิสิกส์มันไส้แห้ง จึงหันมาทำอาชีพที่ไส้แห้งยิ่งกว่า...
 • สร้างเพจเมื่อ 13 มี.ค. 2023