สรุปความฉลาดทั้งสองแบบจาก podcast ช่อง Nopadol's Story ซึ่งพูดถึง Smart กับ Wise อ.นพดลอธิบายไว้ว่าให้เข้าใจง่ายๆคือ ความฉลาดทางสมอง (Smart) กับทางอารมณ์ (Wise)
แต่ผมของสรุปตามความเข้าใจของตัวเองว่า Smart ในที่นี้คือความฉลาดทางวิชาการ ส่วน Wise เป็นความฉลาดในการใช้ชีวิต แล้วกันครับ มีอย่างละ 5 ข้อ ดังนี้ครับ
Smarter 5 ข้อ
1. อยู่ในระบบการศึกษาให้นาน คือเรียนรู้อยู่ตลอด
2. จำเป็นภาพ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าจำเป็นข้อความ
3. หลีกเลี่ยงดิจิทัล ใช้การจดลงสมุด แทนการพิมพ์ หรือจดแทนการถ่ายภาพเก็บไว้ดู รวมถึงอ่านหนังสือเป็นเล่ม ก็พบว่าสามารถนำไปใช้ได้มากกว่าอ่านผ่านจอ หรือ E-book
4. สำหรับการเตรียมตัวสอบ ควรเตรียมตัวประมาณ 10-20 % ของจำนวนวันก่อนสอบ เช่น ถ้าเราเรียนวันนี้ แล้วจะสอบในอีก 10 วันข้างหน้า ควรใช้เวลาติว 10-20 % คือ 1-2 วัน จึงน่าจะเพียงพอที่จะทำให้เข้าใจเนื้อหาที่จะสอบอย่างครบถ้วน (ซึ่งเป็นคนละคงามหมายกันกับ 1-2 วันก่อนสอบ)
5. มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการพูดคุยช่วยกนะตุ้นให้สมองได้ทำงาน
Wiser 5 ข้อ
1. รู้เท่าทันข้อมูลที่รับมา ซึ่งอาจดีหรือร้ายเกินจริง
2. ถ้าอยากรู้ว่าเราเก่งอะไร ให้ลองทดสอบเฉพาะด้าน หรือให้คนอื่นวิจารณ์เรา ไม่ใช่ตัดสินเอาเอง
3. ลองคิดในมุมมองของผู้อื่น เพราะในเรื่องเดียวกัน แต่ละคนอาจคิดเห็นไม่เหมือนกัน
4. กล้าพูดถึงด้านไม่ดีของตัวเอง
5. มีความตระหนักรู้ รู้ว่าเรามี bias ในการคิดเรื่องนั้นๆ หรือไม่
สุดท้าย ขอขอบคุณ podcast ดีๆ ของ อ.นพดล ร่มโพธิ์ จากช่องยูทูป Nopadol's Story ครับ
ฟังคลิปเต็มของ อ.นพดลได้ตามลิ้งค์ด้านล่างครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา