ส่วนตัวคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวาน วันนี้ หรือวันพรุ่งนี้ ล้วนเป็นได้ทั้งวันที่ดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความคิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างไร
1
หากวันใดที่เกิดเรื่องดี ๆ ขึ้น แล้วเราคิดว่ามันคือเรื่องที่ดี ผลรวมของวันนั้นก็จะกลายเป็นวันที่ดีสำหรับเรา
1
แต่หากวันใดเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น แล้วเราคิดว่า 'ทำไมเรื่องเลวร้ายนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราด้วย' วันนั้นก็จะกลายเป็นวันหนึ่งวันที่แสนจะยาวนานสำหรับเรา
แต่..
เราคิดว่าการที่จะรู้สึกแบบนี้ได้น่าจะต้องเกิดจากความเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง
คือเข้าใจว่า "เมื่อมีชีวิต ย่อมต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดา"
1
เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่า "ความทุกข์เป็นสัจจะ"
สัจจะ แปลว่า ความจริง
ดังนั้นมันจึงหมายความว่า "ความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องมี"
นี่คือความจริงของชีวิตจากคำบอกเล่าของพระพุทธเจ้า
เราคิดว่า ถ้าเราพิจารณาความจริงข้อนี้จนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง สิ่งที่จะตามมาคือการยอมรับในทุก ๆ ความทุกข์ที่เกิดขึ้น
และนั่นจะทำให้วันทุกวัน ไม่ว่าจะเมื่อวาน วันนี้ หรือวันพรุ่งนี้ กลายเป็นวันที่ดีได้
โฆษณา