ในที่ทำงาน-การเถียงกันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่น่าจะบริหารให้เกิดประโยชน์ได้ ตามนี้
ในที่ทำงาน มีกฎระเบียบและข้อบังคับ มีนโยบาย มีขั้นตอนการทำงาน ฯลฯ ที่ทุกคนต้องปฎิบัติและห้ามปฎิบัติ … ไม่ต้องเถียงกัน
ผลงานที่ผ่านมาของหัวหน้างานและลูกน้องแต่ละคนเป็นข้อเท็จจริง มีสถิติที่เปรียบเทียบได้ เช่น ทำงานเร็วทำตามขั้นตอนได้ปริมาณและคุณภาพ ทำงานเร็วไม่ทำตามขั้นตอนได้ปริมาณตกคุณภาพ ทำงานช้าทำตามขั้นตอนได้คุณภาพตกปริมาณ ทำงานช้าไม่ทำตามขั้นตอนตกทั้งปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ … เรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วนี้เป็นเรื่องจริง(เถียงไม่ขึ้น)
ก่อนทำงาน หัวหน้างานควรมอบหมายงานที่ชัดเจนให้กับลูกน้องแต่ละคน เช่น แผนงานใคร ใครรับผิดชอบทำอะไรและมีอำนาจหน้าที่ในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ อย่างไร … เมื่อมอบหมายแล้วไม่ต้องเถียงกัน
ระหว่างทำงานร่วมกันอาจต้องมีการปรับแผนงาน ปรับวิธีการทำงาน ปรับเปลี่ยนคนทำงาน ฯลฯ … ควรแลกเปลี่ยนความเห็น(เถียงกัน) ด้วยความรู้และความชำนาญของแต่ละคน … และ หัวหน้างานจะเป็นคนตัดสินใจเพราะเป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดของหน่วยงาน
การยอมรับซึ่งกันและกันจะทำให้การเถียงกันมีประโยชน์กับทุกคนและหน่วยงาน
1 ถูกใจ
604 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา