5 ท่า #ฝึกความแข็งแรง ของ #กล้ามเนื้อ ด้วย #ยางยืด สำหรับ #นักฟุตบอล

⚽️ นักฟุตบอลที่หวังจะได้ชัยชนะในการแข่งขัน ควรมี #สมรรถภาพทางกาย ต่างๆ ดังนี้
1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (muscular strength)
2. กำลัง (power)
3. ความอดทน (endurance)
4. ความเร็ว (speed)
5. การทรงตัว (balance)
6. ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท (coordination)
7. ความอ่อนตัว (flexibility)
8. ความคล่องแคล่วว่องไว (agility)
🏋 วันนี้แอดมินมี #ท่าบริหาร มาแนะนำแฟนเพจ Sahavate ที่เป็นนักฟุตบอลทั้งหมด 5 ท่า ดังนี้
1️⃣ Leg swing
2️⃣ Lateral leg swing
3️⃣ Back tap
4️⃣ Scissor step
5️⃣ Open close squat
📚 ตอนนี้แอดมินมี #คอร์สออนไลน์ ทาง #วิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับนักฟุตบอลทั้งหมด 5 หัวข้อ ดังนี้
1. #คอร์สออนไลน์ย้อนหลัง 4 หัวข้อ ได้แก่ "การฝึก Plyometrics" / "การป้องกันการบาดเจ็บ" / “โภชนาการ” / "การฝึกความเร็ว (speed)" ⏩️
2. #คอร์สสอนสดออนไลน์ 1 หัวข้อ ได้แก่ "การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว (agility)" ⏩️ https://bit.ly/3DvHrgs
กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬาโดย Sahavate
Line OpenChat: Sahavate (https://bit.ly/3jQG5Eb)
ที่มา: @christiancruzfitness
โฆษณา