ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอนดี ออกกำลังกาย เล่นโยคะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน คนรอบตัว ขอบคุณสำนึกรู้คุณกับเวลานี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่ ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อการงานให้ดีที่สุด และดูแลใจให้ไม่ยึดติดถือมั่นกับอะไร เช่น ภาวนา เมตตา ฝึกสติ ทำสมาธิ ฟังธรรม สนธนาธรรม
1
โฆษณา