โยมถาม :
มีบางคนบอกว่า ไม่ต้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนาหรอก เพราะคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่มีใครนับถือศาสนาพุทธ เราควรจะอธิบายประเด็นนี้อย่างไรให้เขาเข้าใจดีครับ
3
พระอาจารย์ตอบ :
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบการทำบุญไว้ว่า “เหมือนกับชาวนาทำนา” เราปลูกข้าวบนดินดอน ปุ๋ยไม่มี น้ำไม่มี กับเราปลูกข้าวบนดินดี เนื้อนาดี น้ำดี คิดว่าปลูกข้าวที่ใดจะได้ผลผลิตมากกว่ากัน ก็ต้องปลูกในที่ดินดำ น้ำชุ่ม ดินดี น้ำสมบูรณ์ ผลผลิตก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ถ้าไปปลูกข้าวในที่น้ำไม่มี ปุ้ยไม่มี รวงข้าวก็ออกน้อยเท่านั้นเอง ดังนั้น เราควรทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญ ยิ่งบริสุทธิ์ เรายิ่งได้บุญมากไปตามส่วน
5
ปัจจุบัน เศรษฐีระดับโลกมีทั้งที่ไม่ใช่ชาวพุทธและเป็นชาวพุทธ ที่สำคัญเศรษฐีระดับโลกนับวันจะมีทีท่ามานับถือศาสนาพุทธมากขึ้นเรื่อย ๆ ยกตัวอย่าง ในประเทศจีน มีเศรษฐีชาวพุทธเกิดใหม่มากมายที่นิยมทำบุญ สร้างวัดจีน เพราะฉะนั้น เราอย่ามองอะไรเพียงผิวเผิน
8
สื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นของชาติตะวันตก เราจึงอาจจะได้เห็นเรื่องราวทางฝั่งยุโรปมากกว่า แต่ความจริงแล้ว ปัจจุบันชนฝั่งเอเชียกำลังผงาด บางยุคชาวญี่ปุ่นได้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็มี แต่ลำดับของมหาเศรษฐีนั้นเปลี่ยนมืออยู่ตลอด ไม่แน่นอน
6
แม้แต่ สตีฟ จอบส์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ผลิต iPhone มาให้คนใช้ทั่วโลก เดิมนับถือศาสนาอื่น แล้วเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ นั่งสมาธิทุกวันวันละ 2 ชั่วโมง พระพุทธศาสนาให้ชีวิตใหม่แก่เขา
5
จากที่เคยเป็นเด็กเกเร เรียนไม่จบมหาวิทยาลัย ก็กลายเป็นคนสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สร้างบริษัท Apple เขาทำทุกอย่างสำเร็จได้เพราะหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่สำคัญเพราะการทำสมาธิ ในที่สุดเขาจึงเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาอย่างเปิดเผย แล้วบอกให้ทุกคนหันมานั่งสมาธิ
5
คนมีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาอีกมากมายเห็นความสำคัญของการนั่งสมาธิ อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจน ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา คนที่ 67 ก็นั่งสมาธิ
3
เราจะเห็นว่า คนมีชื่อเสียงหันมานิยมนั่งสมาธิกันอย่างแพร่หลาย เพราะฉะนั้น ใครที่กล่าวอ้างว่า คนร่ำรวยระดับโลกนั้นไม่นั่งสมาธิ ไม่ทำบุญ ไม่นับถือศาสนาพุทธนั้นไม่จริงเลย เป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนรอบด้าน ดังนั้น เราควรเติมข้อมูลที่สมบูรณ์ให้เขารับทราบเพิ่มเติมไปด้วย
2
เจริญพร
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 96
    โฆษณา