ถ้าหมายถึงสุขภาพ จะใช้หลักการปัจจัยหกด้าน
1.ทัศนคติที่มีต่อการดูแลสุขภาพ
2.นิสัยการรับประทานอาหาร
3.ชนิดของอาหารที่เรารับประทาน
4.คุณภาพการนอน
5.ความเครียด
6.กิจกรรมและการออกกำลังกาย
ถ้าในแง่การดูแลแบะประคับประคองจิตใจตัวเองในสังคม เลือกแนวทาง ศิลห้า ครับ
1
โฆษณา