22 ต.ค. 2023 เวลา 17:27 • ประวัติศาสตร์

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

พระปิย มหาราช ประสาทสิ่ง
ทั้งหลายยิ่ง แก่ปวงชน คนสยาม
ทรงเลิกทาส อย่างสันติ เพราะพระนาม
ทรงงดงาม น้ำพระทัย หาใดมี
ทรงปกป้อง ผองไทย พ้นภัยพาล
ดำรงบ้าน เมืองไว้ ให้สุขศรี
มิต้องขึ้น กับเขา เหล่าไพรี
สร้างศักดิ์ศรี เป็นนิคม สมดังใจ
ทรงปรับปรุง ดินแดนสยาม งามก้าวหน้า
ทั่วผืนหล้า สุขสันต์ ทันสมัย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วผองไทย
กฏหมายใด ล้าหลัง ได้พัฒนาการ
ก่อรถไฟ ไปรษณีย์ โทรเลข
ที่เป็นเอก การศึกษา การทหาร
ให้เท่าทัน ทางยุโรป วิวัฒนาการ
ทรงประสาน ปรับปรุง ด้วยมุ่งไป
ขอนบน้อม พร้อมเกล้า เฝ้าหมอบกราบ
รำลึกทราบ พระคุณ อันมากหลาย
ปวงประชา หาเลือนลืม ด้วยน้ำพระทัย
ขอพระองค์ ทรงเกษมสันต์ สวรรค์เบื้องบน
ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม อันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบันการศึกษา
เพื่อการสร้างประชาธิปไตย
โฆษณา