24 ต.ค. 2023 เวลา 03:37 • ความคิดเห็น
โลกนี้ เค้าให้จิตมาอาศัยชั่วขณะหนึ่ง ให้จิตเลือกทางเดิน..เมื่อกายที่สมมุติให้..ไม่มีให้ใช้
โลกนี้มันผ่านกาลเวลามา ไปตามวาระ ตามยุคสมัย มียุคที่เสื่อมถอย มียุคเจริญรุ่งเรือน ตามยุคสมัย มันก็เจริญขึ้น แล้วก็เสื่อมลงไป เราจึงเห็นร่องรอย ซากวัตถุในอดีตที่ผู้คนเกิดมาแต่ละยุคสร้างทิ้งไว้ ..สร้างแล้วก็หายตัวไปจากโลก ทิ้งร่องรอยไว้ให้ในโลก แล้วจิตที่มาเกิดในแต่ละยุค มีมีชีวิต เกิดดับในโลก ก็ไม่ได้มาจากที่เดียวกัน
บ้างมาจากสถานที่ทุกข์ยาวนาน บ้างมาจากสถานที่สุขยาวนาน พวกที่มาจากสถานที่มีสุขยาวนาน ไม่ค่อยมาเกิด มีจิตที่มาจากสถานที่ทุกข์ยาวนาน มาเกิดกันมาก เกิดมาเพื่อจะสร้างทุกข์ แล้วไปอยู่กับทุกข์ยาวนาน จิตแต่ละดวง มาอาศัยกายมนุษย์ ก็มีความมั่งหมายไม่เหมือนกัน บ้างจมอยู่กับกับสมมุติ ที่โลกส่งให้ ล่อลวงให้ยึดสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิต เพลิดเพลินบันเทิงใจในสิ่งเหล่านั้น พอแก่เฒ่า ร่างกายเสื่อมสภาพ จะลงไปนอนท่าเดียว ท่านอนตาย .
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก โลกเค้าก็ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นตามยุคสมัย ..ถึงเวลา ..ที่เค้าจะเก็บจิต ..จิตที่เกิดมา ..ทำเรื่องราวดีๆไม่ได้ ทะเยอทะยาน แก่งแย่งสมบัติของโลก
เค้าก็ต้องเก็บจิต ..เก็บกันเยอะ ..คนก็จะถูกเก็บไปเรื่อยๆ ก็คนด้วยกันเอง เข่นฆ่า หักล้าง ทำลายซึ่งกันและกัน ความเมตตาความเห็นอกเห็นใจมันไม่มีในจิตใจ เค้าก็เลยเก็บ เก็บด้วยการปรุงแต่งให้ฆ่ากันเอง เค้าก็ปรุงแต่ง ให้เสื่อมถอยลงไป ..เรื่อยๆ
เหมือนจะย้อนยุคไปสู่ยุคมิลักขะ ที่ไม่มีเรื่องราวศาสนา ไม่เมตตาในจิต ความกตัญญูรู้คุณไม่รู้จัก รู้ดี..แต่ทำชั่ว เอารัดเอาเปรียบ แย่งชิง ทะเลาะกัน ..จิตใจไม่มีที่ยึด หรือว่า สิ่งดีๆไมเอายึด ..ยึดแต่สิ่งที่ไม่ดี..อยากทำอะไร ก็ทำตามอารมณ์ที่โลกปรุงแต่งให้ จิตใจมันกเลยตดต่ำไปเรื่อยๆ ไม่อยากพูดเลย ว่ามันจะเป็นจิตเดรัจฉานเอา .พระคุณพ่อแม่ก็ไม่รู้จักกันเหมือนหมู่สัตว์ในโลก ...หมายถึงจิตใจมนุษย์
ถึงยุโลกเค้าปรุงแต่ง ไปทางทำลาย เจริญวัตถุเพื่อกลับมาทำลายมนุษย์ด้วยกันเอง จิตที่จะมาอาศัยก็ต้องเกิดน้อยลงไป ..กลัวเกิดมาทั้งที่ทำดีไม่ได้เสียชาติเกิดไปหนึ่งชาติ
โฆษณา