ส่วนตัว
เท่าๆกัน
-ถ้าเจ้บป่วยก้อรีบรักษาหาหมอเร้วพลัน
-ถ้าเจอของชอบ(เเฟชั่น) ไม่พลาดที่จะเดินเข้าไปเลือกชมเเละซื้อเเน่นอน!!
โฆษณา