SCero Mission Ep.22🌏💚

เทคนิคติดตั้ง EV Charger ที่บ้าน รู้ไว้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
รถยนต์ไฟฟ้า ( Electric Vehicle หรือ EV ) กลายเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ทางเลือกสำคัญ เพื่อช่วยโลกลดการใช้พลังงานนำ้มัน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่หลายคนให้ความสนใจ แต่ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามักต้องใช้เวลานาน เพื่อความสะดวกหลายคนจึงอยากจะติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ( EV Charger ) ที่บ้านไว้ชาร์จรถ EV ของตัวเองใช่ไหมล่ะครับ วันนี้ SCeroMission ขอนำเทคนิคติดตั้ง EV Charger ที่บ้านมาฝากกัน
1.ศึกษาและเลือกชนิดของที่ชาร์จรถไฟฟ้า
การชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าจะมีการชาร์จ 3 รูปแบบหลัก ๆ คือ
🌟Quick Charger : การชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้าตรง สามารถชาร์จแบตเตอรีได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพียง 40-60 นาที เท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสถานีชาร์จไฟนอกบ้าน เช่น ห้างสรรพสินค้าและจุดแวะพักรถต่าง ๆ แต่ที่ชาร์จที่เหมาะจะติดตั้งที่บ้านนั้น คือ 2 รูปแบบหลัก ดังต่อไปนี้ครับ
🌟Normal Charge หรือ AC Charge : เป็นการชาร์จ เสียบจากเต้ารับในบ้านโดยตรง ใช้เวลาประมาณ 12-16 ชั่วโมง ก่อนติดตั้งควรเช็กปริมาณการใช้ไฟในบ้านร่วมกับเครื่องชาร์จไฟก่อนว่า ระบบไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่รองรับการใช้งานได้หรือไม่
🌟Doble Speed Charge : ชาร์จด้วย Wall Box การชาร์จไฟกระแสสลับผ่านตัวแปลงไฟ (เสียบจากเต้ารับไปยังตัวแปลงแล้วจึงไปต่อที่รถ) ใช้เวลาน้อยกว่า อยู่ที่ประมาณ 4-7 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอรีและรุ่นของรถด้วยเช่นกัน
2.เตรียมบ้านด้วยการเตรียมมิเตอร์ไฟฟ้าและขนาดไฟให้เพียงพอ
EV Charger เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก โดยยิ่งเครื่องชาร์จสามารถชาร์จรถไฟฟ้าได้ไวมากเท่าไหร่ ขนาดของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขณะทำการชาร์ตก็จะยิ่งสูงขึ้น
เราจึงต้องตรวจสอบความพร้อมของบ้านเบื้องต้นเสียก่อน เช่น ควรแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟให้มีขนาดเพียงพอสำหรับรองรับปริมาณการใช้ไฟในบ้านที่มากขึ้น
วิธีตรวจสอบง่าย ๆ เพียงสังเกตคำว่า “Phase” ที่มิเตอร์ไฟฟ้า บ้านโดยทั่วไปมักจะเป็น Single-Phase 15(45)A ซึ่งไม่เพียงพอกับการติดตั้ง EV Charger ที่ส่วนใหญ่ใช้กำลังไฟสูงถึง 32A ซึ่งขนาดมิเตอร์ที่แนะนำ คือ Single-Phase 30(100)A หรือ 3-Phase 15(45)A ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดและจำนวนของ EV Charger ที่ติดตั้ง อย่างไรก็ตามก่อนติดตั้งควรให้ช่างเทคนิคประเมินโหลดไฟที่เหมาะสมกับแต่ละบ้านก่อนเสมอ
นอกจากนี้ เรายังต้องต้องเช็กขนาดสายไฟเมนและตู้ Main Circuit Breaker (MCB) ให้แยกช่องจ่ายไฟออกไปต่างหาก, ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) รวมไปถึงเลือกและเช็กตำแหน่งที่จะติดเต้ารับก่อนติดตั้ง EV Charger ให้มี 3 รูแบบติดตั้งสายดิน มีระยะห่างเหมาะสมกับความยาวของชาร์จ และตำแหน่งที่ติดตั้งควรอยู่ในที่ร่ม สามารถป้องกันแดด-ป้องกันฝนได้ แม้ว่าตัวเต้ารับจะเป็นรุ่นที่ระบุว่าไว้ภายนอกบ้านได้ก็ตามครับ
3.ใช้บริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า
การติดตั้ง EV Charger หากผู้ติดตั้งไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องระบบการป้องกันไฟรั่ว และการต่อลงดินที่ถูกต้อง อาจจะทําให้ระบบป้องกันของเครื่อง EV Charger ทํางานผิดพลาด เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินได้ เราจึงควรเลือกให้ได้มาตรฐานและไว้ใจได้ที่สุด
สำหรับใครก็ตามที่มีรถยนต์ไฟฟ้าหรือกำลังจะซื้อรถ EV มาใช้ และอยากจะมีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้ที่บ้านเพื่อความสะดวกในการเติมพลังงานแล้วละก็ อย่าลืมนำเทคนิคสำคัญที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ไปปรับใช้กันเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและทรัพย์สินในบ้าน
หรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือ การเลือกบ้าน/คอนโดจากโครงการที่รองรับการติดตั้ง EV Charger อย่างบ้านของ SC Asset ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ที่จะช่วยให้ได้รักทั้งโลกและรักทั้งเราไปพร้อม ๆ กัน
#SCAsset #SCeroMission #SCยั่งยืน
  • 3

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา