29 พ.ย. 2023 เวลา 08:37 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

Web3.0 (Web3) คืออะไร?

เป็นอีกขั้นหนึ่งของ Web2.0ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยให้นิยามว่าอินเทอร์เน็ตนั้นจะไวและฉลาดมากขึ้น เพราะด้วยการมาถึงของเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะช่วยในการแพร่กระจายข้อมูล ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้น มีการนำสกุล เงินดิจิทัลมาใช้ และสามารถส่งต่อข้อมูลโดยไม่ผ่านตัวกลาง ซึ่งตอนนี้ยังมีการถกเถียงว่า Web3.0 นั้นสามารถเกิดขึ้นมาได้จริงไหม จะเป็นไปตามคำนิยามหรือเปล่า
องค์ประกอบหลักของ Web 3.0
ปัญญาประดิษฐ์
ขณะนี้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจข้อมูลได้เหมือนกับมนุษย์ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ความแพร่หลาย
อุปกรณ์ทุกชิ้นจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้โดยแอพพลิเคชั่นต่างๆ
การเชื่อมต่อที่ได้รับการปรับปรุง
Web 3.0 ใช้ข้อมูลเมตาเชิงความหมายเพื่อให้ผู้ใช้มีการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น
เครือข่าย Peer-to-Peer
เครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่ขจัดความจำเป็นในการมีอำนาจแบบรวมศูนย์
กราฟิก 3 มิติ
การใช้ Virtual Reality ทำให้มีการใช้กราฟิกที่ดูสมจริงและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ความหมายเว็บ
เข้าใจเนื้อหาเว็บได้ดีขึ้น แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่คำหลักและค่าตัวเลข
แล้วจะเปิดตัวเมื่อไหร่
ในตอนนี้เทคโนโลยีที่เป็นฐานของ Web 3.0 ได้มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งปกติการพัฒนาในแต่ละเวอร์ชันจะห่างกันประมาณ 10 ปี ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเวอร์ชันใหม่นี้น่าจะใช้เวลานานพอ ๆ กัน

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา