4 ธ.ค. 2023 เวลา 15:39 • การศึกษา
เพราะสมัยก่อนยังไม่มีโรงพิมพ กระดาษก็ยังหายากจึงใช้ใบลานหรือสมุดข่อยซึ่งต้องจารึกด้วยมือ มีความชำนาญพอสมควร จึงมึสื่อน้อยหายากและต้องเก็บรักษาให้ดี ฉนั้นเรื่องราวจึงมักเป็นการบอกต่อกันด้วยปาก
โฆษณา