ความคิดเห็นบนคำถาม

การเข้าถึงความรู้ในสังคมไทยก่อนสมัยรัตนโกสินทร์เป็นเรื่องยากหรือเปล่าคะ เพราะสมุดข่อยหรือสมุดพับต่างๆจะถูกเก็บไว้ที่หอหลวง คนที่จะอ่านหรือศึกษาได้น่าจะเป็นเจ้านายในวังหรือพวกขุนนาง ?
30 พ.ย. 2023 เวลา 10:19 • การศึกษา • 3 คำตอบ
เนื่องจากวรรณคดีไทยที่มีเนื้อหาสะท้อนการดำเนินชีวิตที่อ้างถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเรื่องขุนช้างขุนเ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (3)
  • เพราะสมัยก่อนยังไม่มีโรงพิมพ กระดาษก็ยังหายากจึงใช้ใบลานหรือสมุดข่อยซึ่งต้องจารึกด้วยมือ มีความชำนาญพอสมควร จึงมึสื่อน้อยหายากและต้องเก็บรักษาให้ดี ฉนั้นเรื่องราวจึงมักเป็นการบอกต่อกันด้วยปาก
  • ขุนแผน จะว่าเป็นสามัญชนเสียทีเดียวผมว่าก็ไม่ถูกนักเพราะพ่อเป็นขุนนาง(รับราชการ )ดังนั้น คงไม่แปลกนักหากแม้ว่าตั้งแต่สมัยเด็กเจ้า "พลายแก้ว" จะต้องได้รับการอบรมหรือหัดเรียนเขียนอ่านในระดับที่อย่างน้อยๆ แม่ของเขาพอจะมอบให้เขาเองได้ ซึ่ง คงต่างอย่างลิบลับเลยล่ะกับคนชนชั้นไพร่ นี่ประ...
  • สมัยก่อนคนจะเข้าถึงความรู้และ
    มีความสนใจใคร่รู้ต้องเป็นชนชั้น
    เจ้านายในรั้วในวังหรือคนที่รับใช้
    ใกล้ชิดกับท่านเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา...