ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้

วันนี้เป็นวันที่ ๕ ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในฐานะพ่อของแผ่นดิน วันนี้จึงเป็นวันพ่อแห่งชาติ พสกนิกรขาวไทยชาวโลกได้ระลึกถึงพระองค์ท่านพระราชสมภพมาเพื่อมาบำเพ็ญบารมี เพื่อมาเสียสละ เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาธรมะเป็นหลักไม่เอานิติบุคคลตัวตน มีความสุขในการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐ
บางส่วนจากโอวาทพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
พระธรรมเทศนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เรื่อง ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้
วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
บันทึกเทปในพิธี
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อรับชม
YouTube: https://youtu.be/nxSIKONRYIk [01:26:18]
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อฟังธรรม
=================
ติดตามช่องธรรมะสบายสบาย Blog เพิ่มเติมได้ที่
#พุทธศาสนา #ธรรมะ #ฟังธรรม #คำคม #พัฒนาตนเอง #ใจดีใจสบาย #ปฏิบัติธรรม #ธรรมะสบายสบาย #ธรรมะใจดีใจสบาย #DhammaSabaaiSabaai #DhammaJaideeJaiSabaai
  • 3
โฆษณา