8 ม.ค. เวลา 15:46 • ไลฟ์สไตล์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓๗ พรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นายไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
โฆษณา