30 มี.ค. เวลา 10:46 • ไลฟ์สไตล์
บ้านปิ่นเกล้า
เดิน กับ วิ่ง เลือกอะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
เรามีน้ำหนักตัวมาก จึงชอบ "การเดิน" มากกว่า "การวิ่ง" มีข้อดีคือ ไม่ทำให้ปวดเข่าและไม่เหนื่อยมาก ควรทำควบคู่กับการจำกัดอาหาร จะได้ผลดีกว่า
โฆษณา