2 เม.ย. เวลา 02:21
ขออนุญาตแชร์คับ
เวลาที่เรามีเรื่องราวที่วุ่นวาย สับสน ฟุ้งซ่าน นั้นก็เนื่องมาจาก อารมณ์ที่เรามีเหตุการณ์ ไปสัมผัสคนนั้นคนนี้ บ้าวติเตียน บ้างก็ว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีนะ เดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มันต้องเป็นอย่างนี้ ถึงถูก ..มันสับสน ที่ตาเราไปไหเห็นไปฟัง บ้างก็เกิดทิฐิขึ้น ฟุ้งซ่าน คิดว... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา