11 เม.ย. เวลา 15:19 • ปรัชญา
คงตอบไม่ได้หรอก เพราะตนเองไม่ได้พบกับประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ด้วยตนเอง ความรู้ที่ตนมีอยู่ก็แค่เพียงสุตมยปัญญา และจินตามยปัญญา ส่วนประสบการณ์ด้าน
ภาวนามยปัญญาที่ตนเองเองปฏิบัติคือ ใช้การเจริญสมาธิสู่การทำวิปัสสนา เพื่อพิจารณาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายไปทีละส่วนๆตามลำดับเป็นส่วนๆไป
ได้พบกับกระแสการสั่นสะเทือนและความรู้สึก(เวทนา)ต่างๆ ทั้งความรู้สึกเบาสบายและแน่นทึบ เจ็บปวดในลักษณะต่างๆบริเวณผิวกายและภายในร่างกายด้วยตนเอง แล้วพยายามวางอุเบกขาต่อความรู้สึกทุกชนิดที่พบ เพื่อไม่ให้เกิดสังขาร(การปรุงแต่ง)และขจัดกิเลส สู่การพ้นทุกข์ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
จึงยังไม่เคยเจอความรู้สึกดังที่ถามมา ซึ่งตอบไม่ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริง จนกว่าจะค้นพบจากภาวนามยปัญญาด้วยตนเองครับ
โฆษณา