ความคิดเห็นบนคำถาม

ผู้ที่ฝึกกรรมฐานแล้วมีความรู้สึกไปถึงขั้นเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เช่น รู้สึกว่าร่างกายแยกออกจากกัน เชื่อว่าตัวเองถอดจิตได้ ล่องลอยไปเห็นภพภูมิต่างๆ อาการเหล่านี้ทางวิทยาศาสตร์หรือจิตแพทย์มันคืออะไร?
9 เม.ย. เวลา 11:59 • ปรัชญา • 11 คำตอบ
คำตอบ (11)
 • คงตอบไม่ได้หรอก เพราะตนเองไม่ได้พบกับประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ด้วยตนเอง ความรู้ที่ตนมีอยู่ก็แค่เพียงสุตมยปัญญา และจินตามยปัญญา ส่วนประสบการณ์ด้าน
  ภาวนามยปัญญาที่ตนเองเองปฏิบัติคือ ใช้การเจริญสมาธิสู่การทำวิปัสสนา เพื...
 • คุณตั้งคำถามแบบด่วนสรุป ดังนั้นคำถามลักษณะนี้ ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นคำถามจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ อย่าลืมว่าบรรดาจิตแพทย์ รักษาผู้ป่วยผ่านองค์ความรู้ที่เป็นทฤษฎี และทฤษฎีทั้งหลายก็เกิดจากการตั้งสมมติฐาน สมมิตฐานเกิดจากการเฝ้าสังเกตเป็นระยะเวลาหนึ่ง กว่าจะสรุปเป็นทฤษฎีได้...
 • อยู่ในปัจจุบัน ให้ได้ แล้วความเพ้อเพี้ยน จะค่อยๆหมดลงไป ฝึกอยู่ในศีลไว้ในปัจจุบัน ฝึกสมาธิไว้ในปัจจุบัน ฝึกปัญญาไว้ในปัจจุบัน ให้ได้เสมอๆ ความจริงที่เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนจะปรากฏเป็นอริยสัจ มีธรรมวิจัยแท้ โภชงเกิดขึ้น เกิดพุทธ เกิดธรรม เกิดสงฆ์ที่จิตและกายเรา ดับกิเลสให้สิ้...
 • การถอดจิตล่องลอยไปในภพภูมิต่าง ๆ จากการนั่งกรรมฐานทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ เราเรียกว่า "ภาพหลอน" หรือทางแพทย์เรียกว่า "อาการทางจิตของโรคจิตเภท" (ต้องรอแพทย์วินิจฉัย) บางทีมันอาจเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ต้องรอการพิสูจน์...
  1
 • ใจจริงไม่คิดว่านั่นคือผลจากการฝึกจิตแต่คิดว่าสิ่งที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เขาอาจสร้างหรือทำสิ่งเหล่านั้นให้มีผลกับเราได้หากเกิดภาวะที่จิตใจของเราเข้าใกล้จุดที่เขาจะปรากฎหรือแสดงสิ่งเหล่านั้นให้เห็นครับ ซึ่งโดยมากหลักการทำกรรมฐานคือภาวะที่จิตว่างไร้การเคลื่อนไหวมากที่สุดนั่นเอง ในทาง...
 • คำอธิบายในทางวิทยาศาสตร์คือภาวะที่เกิดขึ้นจากคลื่นสมองค่ะ แปะลิงก์มาให้อ่าน https://www.gotoknow.org/posts/196159
 • ในความคิดเห็นส่วนตัว แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริง แต่มันก็จะจริงแค่อยู่ในภาวะนั้นเท่านั้น มันคือการสร้างภาพของจิต จนบางครั้งก็กลายเป็นตัวเหตุทีทำให้คนนั้นหลงนึกว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้ว ซึ่งนั้นมันยังไม่ใช่ มันเป็นแค่ของเล่นของผู้ฝึกจิตเท่านั้น ไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เลย เป็นสิ...
 • เรื่องราว ของการเห็น ในการฝึกหัดปฏิบัติธรรม นั่น ไม่เห็นอะไรเลยดีที่สุด เพราะคนเรานั้น มันมีความยึดถือ จิตของหลงใหลอยู่ มีอารมณ์ที่ปรุงแต่งอยู่ มีสิ่งต่างๆที่ทำให้หลงใหล ส่งภาพแสงสีเสียงเข้าถึงจิต ..เป็นอารมณ์ทั้งนั้น ..มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เกิดความหลงใหล เหล่านี้ เมื่อเราม...
 • คนรู้ไม่พูด ของจริงนิ่งเป็นใบ้ พระพุทธองค์ไม่สรรเสริญเรียกอวดอุตริ มีเหมือนไม่มี ได้เหมือนไม่ได้ เป็นเหมือนไม่เป็น มีอยู่แล้วเป็นเรื่องปรกติ ผิดปรกติตรงที่คนรู้ไม่พูด คนไม่ได้เข้าถึง ยุคนี้คนดีที่มาเกิดเขาทำความเพียรกันแต่ยังไม่หลุดพ้นมาเกิดกันเยอะ จึงมีทุนพิเศษเดิ...
  1
 • สละเวลา 10 นาที ฟังเรื่องนี้ก่อนครับ
  เสด็จสำนักอาฬารดาบส (สมาธิขั้นที่ 7)
  https://youtu.be/F0UJtUkM33M...