11 เม.ย. เวลา 23:13 • หนังสือ

จุดประกายความคิดขึ้นมาใหม่-20 มกราคม

ช่วงเวลาที่เลวร้าย…ทำให้คุณถอยห่างจาก หลักการ และความเชื่อ ที่เคยยึดมั่นใช่ไหม…
…ไม่เป็นไรเลย เพียงแค่ หลักการและความเชื่อ
“ยังคงอยู่” เราสามารถเริ่มต้นใหม่ “ได้เสมอ”
“มาเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน“
โฆษณา