12 เม.ย. เวลา 05:13 • ครอบครัว & เด็ก

มหาสงกรานต์สุขสันต์

ทุก ๆ เทศกาลเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคน และเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความเคารพกตัญญู และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
มหาสงกรานต์ปีนี้ ทีมนักวิจัย โมเดลแก้จนเกษตรมูลค่าสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอใช้ช่องทางนี้ โดยมีท่านนายอำเภออากาศอำนวย เป็นผู้นำอวยพรให้พี่น้องทุกคนสุขสันต์เปรมปรีดิ์
“เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2567 ผมขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ และกิจการงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา ในทางที่ชอบทุกประการ และขอให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง…”
นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช
นายอำเภออากาศอำนวย
มหาสงกรานต์ 120467

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา