13 เม.ย. เวลา 23:51 • หนังสือ

มีใครเคยเป็นบ้าง อ่านหนังสือจบบทแต่จำอะไรไม่ได้เลย ?

บางทีอาจเป็นเพราะ เรายังไม่เข้าใจในบทนั้นๆ มากพอ
.
วิธีของเราคืออ่านเสร็จ
สรุปแล้ว แชร์ต่อ
.
จะช่วยในการทวนซ้ำ และสรุปในแบบของเราเอง
และคุยกับตัวเอง…ว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไร
มาแชร์หนังสือกันน
โฆษณา