14 เม.ย. เวลา 23:09 • หนังสือ

สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต

สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต อาจจะไม่ใช่การได้ครอบครองทุกสิ่งอย่างที่ต้องการ
.
แต่เป็นการรู้ว่า สิ่งที่เราต้องการจะทำ
และให้ความสำคัญ ในชีวิตคืออะไร
.
ขอให้ทุกคนหาสิ่งนั้นให้เจอ และขอยินดีด้วย ที่คุณพบความสุขของชีวิต 🙂
โฆษณา