27 พ.ค. เวลา 05:00 • ประวัติศาสตร์

EP3/5 จุดสิ้นสุดของอาณาจักรพม่า

อาณาจักรตองอูมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยอาณาจักรและหัวเมืองใหญ่มากมายหลังพระเจ้าบุเรงนองขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2094 จนพระองค์ได้รับขนานนามว่า "พระเจ้าชนะสิบทิศ"
แต่ด้วยอาณาเขตที่กว้างใหญ่นี้เอง ทำให้ตองอูต้องเผชิญกับการกบฏในหัวเมืองต่างๆบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในยุคของพระเจ้านันทบุเรงที่ปกครองด้วยความแข็งกร้าวและไร้ไมตรี หลายเมืองจึงประกาศเอกราช เช่น แปร, อังวะ, อยุธยา
ส่วนทางตอนใต้ชาวมอญก็กลับมาต่อต้าน และยังมีการรุกรานจากโปรตุเกส ทำให้ต้องทิ้งหัวเมืองทางใต้ย้ายเมืองหลวงจากหงสาวดีกลับไปตองอู ก่อนที่ปี พ.ศ. 2156 "พระเจ้าอะเนาะเพะลูน" จะขับไล่โปรตุเกสออกไปและรวมแผ่นดินพม่าเป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้ง
ที่มา https://www.silpa-mag.com/history/article_63321
อาณาจักรตองอูเริ่มเสื่อมอิทธิพลลงในสมัย "พระเจ้าตาลูน" ที่เน้นบำรุงศาสนามากจนละเลยหัวเมืองทางใต้ของชาวมอญ ไม่นานหงสาวดีที่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสก็เข้ารุกรานพื้นที่ทางใต้และยึดครองไว้ได้ในปี พ.ศ. 2295
ต่อมาไม่นาน "พระเจ้าอลองพญา" ต้นราชวงศ์โก้นบอง ขับไล่ชาวมอญออกจากเมืองได้สำเร็จและยึดครองอาณาจักรมอญทางใต้ได้ในปี พ.ศ. 2302 ก่อนจะเริ่มแผ่ขยายอิทธิพล ยึดเมืองสำคัญต่างๆ เช่น มณีปุระ ตะนาวศรี และอยุธยา ช่วงเวลานี้นับว่าเป็นยุคที่ 3 ของอาณาจักรพม่า
จุดเปลี่ยนสำคัญคือ การเข้ายึดครองแคว้นอัสสัมของอินเดียที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษในขณะนั้น ทำให้เกิดสงครามระหว่างกันและจบลงด้วยชัยชนะของอังกฤษในปี พ.ศ. 2369 ผลของสงครามทำให้พม่าจำต้องยกเมืองสำคัญให้อังกฤษ เช่น มณีปุระ, ยะไข่, ตะนาวศรี
ที่มา https://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/10/K8420681/K8420681.html
หลังจากนั้นเกิดสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษขึ้นอีก 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายอังกฤษสามารถยึดครองพม่าได้ทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2428 ตรงกับสมัยของพระเจ้าธีบอ ทำให้พระองค์ต้องสละราชสมบัติและถูกเนรเทศไปอินเดีย
ปิดฉากระบอบกษัตริย์ในพม่าที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่อาณาจักรพุกาม, อาณาจักรตองอู และสิ้นสุดที่ราชวงศ์โก้นบอง
โฆษณา