9 พ.ค. เวลา 01:50 • กีฬา

7 ท่า #อบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ก่อนซ้อมหรือแข่งขัน #วิ่ง

🏃 ก่อนจะซ้อมหรือแข่งขันวิ่ง #นักวิ่ง จำเป็นต้องอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ก่อนเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย อันได้แก่
✅ ️1. ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
✅ ️2. ระบบพลังงาน
✅ ️3. ระบบกล้ามเนื้อ
✅ ️4. ระบบโครงร่าง เช่น ข้อต่อ
✅️ 5. ระบบประสาทสั่งการ
🔥 การอบอุ่นร่างกายหรือ #วอร์มอัพ มีหลากหลายวิธี เช่น
▶️ 1. การยืดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหว (Dynamic stretching)
▶️️ 2. การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
▶️ ️3. การฝึกเคลื่อนไหวข้อต่อ (Mobility exercises)
🎉 ในวันนี้แอดมินมี #ท่าบริหาร ก่อนจะซ้อมหรือแข่งขันวิ่งมาฝากแฟนเพจ Sahavate Institute ที่เป็นนักวิ่งทั้งหมด 7 ท่า ดังนี้
1️⃣ Baby skips with arm circles
2️⃣ Skips with hip circles
3️⃣ Walking high kicks
4️⃣ Baby skips with lateral arm swing
5️⃣ Sideway skips with arm swing
6️⃣ Double baby skips
7️⃣ Backwards jogging
📚 ตอนนี้แอดมินมี #คอร์สกายภาพบำบัดออนไลน์ ทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังนี้
1️⃣ คอร์ส #กายภาพบำบัดเบื้องต้น มี 3 หัวข้อ ▶️ https://bit.ly/3wfn3zB
2️⃣ คอร์สสำหรับ #นักกายภาพบำบัด มี 5 หัวข้อ ▶️ https://bit.ly/3T2Ac8j
👉 กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬาโดย @Sahavate Institute
👉 Facebook group: @กายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดย Sahavate Institute
👉 Line OpenChat: https://bit.ly/3jQG5Eb
ที่มา: @madeleinenilssons
โฆษณา