13 พ.ค. เวลา 03:00 • ไลฟ์สไตล์

ALLY is go green and eco-friendly.

"อัลไล" เน้นความเป็น🌳𝘎𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘔𝘢𝘭𝘭 สร้างพื้นที่สีเขียวรายล้อมทั่วคอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อเป็นจุดนัดพบสำหรับลูกค้า🛰️และลดการใช้พลังงานในพื้นที่🐶พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
🌳𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗖𝗜𝗧𝗬 ALLY emphasizes being a "Green Community Mall," incorporating natural green spaces throughout the project's central area designed as an Open-Air Lifestyle Mall.
🛰️𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗚𝗬 ALLY aims to reduce energy consumption in project areas with 10 rooftop solar projects and install more than 57 EV charging stations across all projects
🐶𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗙𝗘𝗦𝗧𝗬𝗟𝗘 Eco-friendly choices like using renewable energy, reducing waste, and supporting sustainable practices for a healthier planet
#Ally #ESG #Green #SynergyMadeGrowth #environment #sustainability #gogreen
โฆษณา