16 พ.ค. เวลา 09:45 • ปรัชญา
เราเคยอ่านหนังสือเจอประโยคหนึ่ง จริงกลายเป็นไม่จริง ไม่จริงกลายเป็นจริง สิ่งที่เราเชื่ออาจจะจริงหรือไม่จริง หรือ ความจริงในขณะหนึ่งอาจกลายเป็นไม่จริงในอีกขณะหนึ่ง
โฆษณา