ความคิดเห็นบนคำถาม

ความเป็นจริงเป็นเพียงสิ่งที่เราเชื่อและรับรู้ว่าเป็นจริง ประโยคจากMy Beautiful Broken Brain ต้องการบอกอะไร
1 มี.ค. เวลา 02:50 • ปรัชญา • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)
 • สุดยอดคำตอบ
  “ความจริง” ขึ้นอยู่กับ”มุมที่มอง” กับ”สิ่งที่เห็น”
 • เราเคยอ่านหนังสือเจอประโยคหนึ่ง จริงกลายเป็นไม่จริง ไม่จริงกลายเป็นจริง สิ่งที่เราเชื่ออาจจะจริงหรือไม่จริง หรือ ความจริงในขณะหนึ่งอาจกลายเป็นไม่จริงในอีกขณะหนึ่ง
 • เพราะเรามีกาย จิตมาอาศัยในเรือนกาย การรับรู้ต่างๆ วิญญาณทั้งหก ..ตั้งแต่แรกเกิด ก็เริ่มมีการพัฒนา ..บางคนหูหนวดตาบอดมาแต่กำเนิด วิญญาณส่วนนี้เหมือนถูกปิดไป ..ไม่ให้รับรู้ ไม่ให้เห็น ไม่ให่ได้ยิน มาแต่กำเนิด ..วิญญาณทั่งหกนั้นมีมีกายพัฒนา ให้ใช้งานได้ดีหรือไม่ดี ก็อยู่ที่ผู้ที่อาศ...
 • ต้องเชื่อและรับรู้ได้ด้วยว่ามันเป็นจริงครับ ไม่ใช่เชื่อว่ามันจริงแต่อาจไม่จริง หรือเชื่อแล้วมันต้องจริง ส่วนโลกของคนที่ไม่ยอมรับความจริงมันก็มีเช่นกัน
 • ถ้าเขียนว่า ความจริงเป็นเพียงสิ่งที่เรารับรู้และเชื่อว่าเป็นจริง
  ประโยคนี้เหมือนกับในคำถามมั๊ยครับ
  ตีความเองว่าคือความจริงในกรณีนี้เป็นเรื่องส่วนตัว เพราะต้องอาศัยการรับรู้ และการเชื่อมาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะคนนั้น...
 • ประโยคนี้มีคีย์ 3 คำ แยกเป็น
  ความเป็นจริง (Truth)
  สิ่งที่เราเชื่อ (Belief)
  สิ่งที่รับรู้ว่าเป็นจริง (Reality)... อ่านต่อ
 • มีความจริงเกิดขึ้นมากมาย
  ในโลกใบนี้และเราก็เลือกเชื่อ
  ในสิ่งที่ตรงกับความเชื่อที่มีของเรา
  แต่ความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นและ...