28 พ.ค. เวลา 04:23 • ธุรกิจ

🤔 HR มือใหม่ไม่มีคนสอนงาน ไม่รู้จะเริ่มยังไง พี่ Chat GPT-4o ช่วยได้ทุกอย่าง

👉 อยากได้ข้อมูลเรื่องไหน แค่ป้อนคำสั่ง (Prompt) ก็ได้คำตอบแล้ว
แต่คำตอบที่ได้จะละเอียดและนำไปใช้ได้มากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับคำสั่งด้วยนะคะ
เราจะป้อนคำสั่งยังไงให้ Work ? HR Buddy มี 5 เทคนิคง่าย ๆ มาฝากค่ะ ❤
🧐 1 ให้ข้อมูลที่ละเอียด มีความเฉพาะเจาะจง ไม่กว้างเกินไป: คำสั่งต้องมีความชัดเจนว่าอยากได้อะไร เช่น อยากให้ Chat GPT เขียนประกาศงาน ระหว่างป้อนข้อมูลแค่ชื่อตำแหน่งงาน กับป้อนทั้งชื่อตำแหน่งงาน เงินเดือน สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ แน่นอนว่าคำสั่งที่ละเอียดจะได้คำตอบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
หรือการสั่งให้ช่วยวางแผน เราอาจกำหนดหัวข้อเฉพาะที่ต้องการ เช่น สิ่งที่ต้องทำ, ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น, การแก้ไขเฉพาะหน้า, แผนสำรอง ก็จะได้ข้อมูลที่พร้อมนำไปใช้ได้เกือบ 100% เลย ขอย้ำว่า ต้องนำมาตรวจสอบและปรับแก้ให้ตรงกับบริบทในงานด้วยนะคะ
🧐 2 การถามคำถามซ้ำ สั่งให้ปรับปรุงแก้ไข: การป้อนข้อมูลครั้งแรก บางครั้งอาจได้คำตอบไม่ครบหรือ AI อาจไม่เข้าใจความต้องการของเรา สามารถป้อนข้อมูลเพิ่มเพื่อถามซ้ำ หรือให้เขาช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบที่ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น เช่น ขอคำตอบเพิ่มหน่อย ข้อมูลน้อยเกินไป, ช่วยปรับเป็นภาษาที่เป็นกันเองกว่านี้หน่อย, ข้อความตกหล่น ช่วยแก้ไขใหม่ทั้งหมด
🧐 3 สั่งให้สรุปข้อมูลเป็นตาราง: ช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการวางแผนงานต่าง ๆ เช่น การเตรียมสัมภาษณ์งาน, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่, เตรียมการประชุม, สรุปการประชุม โดยเริ่มแรกสั่งให้เขียนเป็นข้อความก่อน ถ้าข้อมูลไม่ครบก็สั่งให้ทำเพิ่มได้ และเมื่อข้อมูลครบแล้ว ก็สั่งให้ทำเป็นตาราง ซึ่ง Chat GPT-4o ใช้เวลาไม่เกิน 15 วินาที ก็ได้ตารางสรุปข้อมูลทั้งหมดแล้วค่ะ
🧐 4 การตรวจสอบและปรับแก้ก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง: สำคัญมาก ๆ ค่ะ การใช้ generative ai ช่วยทำงาน ก่อนจะนำไปใช้ต้องตรวจสอบและปรับแก้ให้ตรงตามบริบทของงานเราทุกครั้งนะคะ เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ในการทำงานมากที่สุดค่ะ
🧐 5 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning): เมื่อ AI มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเก่งมากขึ้นเรื่อย ๆ เราต้องตามให้ทัน เรียนรู้ไปกับเขาตลอดเวลา เพราะสิ่งที่เรารู้วันนี้ อีก 6 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า อาจใช้ไม่ได้แล้ว คนที่เรียนรู้ตลอดชีวิต คือคนที่จะอยู่รอดตลอดไปค่ะ
❤ HR ที่สนใจการใช้เทคโนโลยีช่วยทำงาน HR Buddy จะนำเทคนิคดี ๆ มาอัปเดตครั้งหน้านะคะ
สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR
😍 อีเมล : hrbuddybyjobbkk@gmail.com
#chatgpt #chatgpt4o #ยุคai #ai #generativeAI #hr #HRBuddy
โฆษณา